NATUURLEXICON


Buntgras

Corynephorus canescens   Het Buntgras Corynephorus canescens is vooral een pionierplant van open zand en stuifzand. Het is een achteruitgaande soort. Ze gedijt goed op zandgronden, heide en in duinen en soms ook in droge bermen en zandgroeven. Ze heeft een voorkeur voor kalkarme en droge bodems waar het zand door de wind kan worden opgestoven.

De voorkeur gaat uit naar stuivende, droge, kalkarme of ontkalkte, zure zandgronden, zonder of met een geringe hoeveelheid organisch materiaal.

De wortels sterven snel af, maar hoger op de stengel vormt de plant nieuwe wortels, op voorwaarde dat er zand rond de plant is gestoven. De overstuiving van de plant is dus noodzakelijk. De functie van de eerste wortels gaat na ongeveer een jaar verloren.

Deze soort bloeit in juni en juli met wittig-groene grasbloemen.

Home