NATUURLEXICON


Buntgrasmier

Lasius psammophilus   De Buntgrasmier Lasius psammophilus is een mier die een voorkeur vertoont voor zandgronden.

De soort is aan te treffen in droge heidegebieden, droge graslanden, stuifduinvegetaties, (mos)duinen en andere open habitats op zandige bodem.

In vegetaties met Buntgras-soorten Corynephorus species en Fakkelgras-soorten Koeleria species is het vaak de enige soort en kan het nest verschillende vierkante meter groot worden.

Deze mier is een cultuurvliedende soort. Het belang van deze mier bij bioturbatie en verluchting van zandbodems in duingraslanden blijkt volgens onderzoek niet gering te zijn. Bovendien lijken plant-mier-interacties tussen deze soort en duinvegetatie eindeloos. De soort blijkt in onze duinen vooral 's nachts en 's morgens actief.

De bruidsvluchten vinden plaats in juli en augustus.

De Veldmier Lasius meridionalis parasiteert bij deze soort.

Home