NATUURLEXICON


Bostandklauw

Calathus rotundicollis   De Bostandklauw Calathus rotundicollis is een niet zo algemene loopkever die vooral in bossen en struwelen wordt gevonden. Hij wordt ook aangetroffen in andere terreintypes zolang er maar beschaduwing door bomen optreedt.

Deze kever is een goed koloniserende bossoort. Het is een dimorfe soort met een gemiddelde lengte van 10 mm.  

Hij houdt zich meestal tussen dorre bladeren op.  

Home