NATUURLEXICON


Canadese Guldenroede

Solidago canadensis   De Canadese Guldenroede Solidago canadensis komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Deze plant verwilderde uit tuinen en is ondertussen een ingeburgerde soort geworden op vochtige, door de mens verstoorde plaatsen. We vinden deze plant in wegbermen, langs spoorwegen en rivieren, op stortplaatsen en industrieterreinen.

De plant lijkt op de Late Guldenroede Solidago gigantea, maar de bloemen staan in kleinere hoofdjes. Van augustus tot de eerste vorst bloeien de gele bloemen die in pluimvormige hoofdjes van lint- en buisbloemen staan. De bloemen staan meestal naar één zijde gekeerd.

De bladeren zijn lancetvormig. Deze soort bezit een wortelstok en kan door de ondergrondse uitlopers sterk uitbreiden tot hele bestanden en op die manier andere planten verdringen.

De plant wordt 50 cm tot  2 m hoog. De bestuiving van de bloemen gebeurt vooral door vliegen.

Home