NATUURLEXICON


Graslandschallebijter

Carabus monilis   De Graslandschallebijter Carabus monilis is een kever die voorkomt in vrij open, min of meer vochtige, weinig bemeste gras- en cultuurlanden. Deze kortvleugelige (brachyptere) soort meet gemiddeld 24,5 mm. Hij heeft een duidelijke voorkeur voor löss-, leem- en kalkbodems. Deze soort heeft geen ontwikkelde vleugels hetgeen uiteraard een verspreiding bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. Beken of grachten betekenen reeds een onoverkomelijke hindernis.

Deze kever is vermoedelijk gevoelig voor vermesting.

Home