NATUURLEXICON


Carnivoor


Een carnivoor is een heterotroof organisme waarvan de voeding voornamelijk bestaat uit andere levende dieren of protozoä.

Een carnivoor kan een predator zijn of een parasiet.


Zie ook: Herbivoor; Saprovoor; Omnivoor


Home