NATUURLEXICON


Bosoorworm

Chelidurella guentheri   De Bosoorworm Chelidurella guentheri heeft een lengte tot 15 mm en komt voor in loof- en gemengde bossen. De voorvleugels zijn rudimentair. De achtervleugels ontbreken volledig. Het mannetje heeft lange en sterk gebogen tangen zonder tanden aan de binnenzijde.

De tangen van het vrouwtje zijn veel korter en minder gebogen.

Deze oorworm houdt zich op in de bodem in de strooisellaag, maar ook op takken tussen de bladeren.

In de winter verblijft hij onder boomschors.

Home