NATUURLEXICON


Chinese Graskarper

Ctenopharyngodon idella   De Chinese Graskarper Ctenopharyngodon idella kan een lengte van meer dan 1 meter bereiken en een gewicht van 32 kilogram. Het is oorspronkelijk een vis van de midden- en benedenloop van de Amoer, van zijn zijrivieren en van de Noord-Chinese wateren.

Hij werd op het eind van de twintigste eeuw met succes in Europese kweekvijvers uitgezet (introductie). Hij voedt zich met waterplanten. Een van de laatste grote populaties van de Boomkikker Hyla arborea van West-Vlaanderen verdween ten gevolge van predatie door de Kwak Nycticorax nycticorax (reigerachtige), nadat de watervegetatie, waarin de Boomkikkers zich normaal schuilhouden, door een overmatig aantal Chinese Graskarpers grotendeels was opgeruimd.

Home