NATUURLEXICON


Zwartsprietfluweelloper

Chlaenius nigricornisDe Zwartsprietfluweelloper Chlaenius nigricornis is een zeldzame loopkever, die voorkomt op natte plaatsen met een weelderige vegetatie, langs sloten en onder dorre bladeren of aangespoeld materiaal. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 11 mm.

De soort is gevoelig voor het verdrogen van vochtige graslanden als gevolg van drainage of de regulatie van rivierwaterstanden. Hij is ook gevoelig voor het instromen van meststoffen in vochtige graslanden.  


Home