NATUURLEXICON


Christoffelkruid

Actaea spicata   Het Christoffelkruid Actaea spicata komt voor in bosrijke gebieden, vooral in beschaduwde hellingbossen en op steenachtige bodems. De soort houdt van een vochtige, voedselarme bodem en van vochtige open plekken in bossen. De hoogte bedraagt tot 60 cm. De plant bloeit van mei tot juli met viertallige, witte bloemen die in een eindelingse tros staan. De vruchten zijn bessen die eerst groen zijn en later zwart worden. De bessen bevatten meerdere zaadjes. De bladeren zijn drietallig en verspreiden een scherpe geur.

Vooral de bessen van deze plant zijn giftig. De plant wordt ook wel Zwarte Gifbes genoemd.

Inname van deze bessen door de mens leidt tot de dood bij een hoge dosering. Bij een kleinere dosering treedt er een brandend gevoel op in de mond, een tintelend gevoel in de ledematen en hartritmestoornissen.

Home