NATUURLEXICON


Cipreswolfsmelk

Euphorbia cyparissiasDe Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias groeit op kalkhoudend rivier- en duinzand. We vinden de plant in wegbermen, droge graslanden en duinen.

De plant bereikt een hoogte van 30 cm. Ze bloeit van april tot juli met gele of groene bloemen die in schermvormige trossen staan. De bladeren zijn lijnvormig, bijna naaldvormig en lichtgroen gekleurd. De plant bezit een wortelstok en produceert kluisvruchtjes.

De planten scheiden een giftig melkachtig sap af als ze gebroken worden. Het sap kan blaren veroorzaken op de huid.

Cipreswolfsmelk wordt door het vee gemeden.

Het is wel de waardplant van de Wolfsmelkpijlstaart Hyles euphorbiae en een belangrijke waardplant van de Heideringelrups Malacosoma castrensis.

Het is één van de waardplanten van de Wolfsmelkuil Acronicta euphorbiae en de Zuringuil Acronicta rumicis.

Vaak zijn planten aangetast door Erwtenroest Uromyces pisi-sativi, in de vorm van rode puistjes; deze planten bloeien dan niet.

Home