NATUURLEXICON


Cirlgors

Emberiza cirlusDe Cirlgors Emberiza cirlus is een zuiders vogeltje met een lengte tot 17 cm.

Deze soort komt voor in cultuurlandschappen met heggen, verspreide bosjes, straatbeplanting, boomgroepen en struwelen.

Home