NATUURLEXICON


Citroengele Honingklaver

Melilotus officinalisDe Citroengele Honingklaver Melilotus officinalis, ook Akkerhoningklaver genoemd, groeit op een stenige, onvruchtbare kalkhoudende grond in ruigten op zand of klei.

De aanleg van wegen en spoorwegen is gunstig voor deze soort. De bloei valt van juli tot oktober. De bloemen zijn gele vlinderbloemen die in aarvormige trossen staan, soms wel tot 40 bloemen per tros. De bladeren zijn handvormig samengesteld. De plant bezit een penwortel. Ze wordt 30 tot 60 cm hoog.

Het is één van de waardplanten van de Mi-vlinder Euclidia mi.

Deze plant is giftig voor paarden, runderen en schapen. De vergiftigingsverschijnselen manifesteren zich bij deze dieren pas na een latente periode van 2 tot 4 weken en uiten zich in een verlengde bloedstollingstijd, inwendige bloedingen, geelzucht en vruchtbaarheidsstoornissen. De behandeling zal symptomatisch zijn in de vorm van een bloedtransfusie en het toedienen van vitamine K.

Home