NATUURLEXICON


Citroenlieveheersbeestje

Psyllobora vigintiduopunctataHet Citroenlieveheersbeestje Psyllobora vigintiduopunctata , ook Tweeëntwintigstippelig Lieveheersbeestje genoemd, is een lieveheersbeestje met een geel halsschild en gele dekschilden met talrijke zwarte vlekjes: 5 op het halsschild en 22 op de dekschilden.

De kever meet tot 5 mm. Hij bewoont diverse biotopen zoals wegbermen, spoorwegterreinen, parken, tuinen, moerassen, hooilanden, hagen en struwelen. Hij komt voor op allerlei bomen, struiken en kruidachtige planten. Hij overwintert in lage vegetatie op velden en graslanden, dicht bij de grond. Soms overwintert deze kever tussen snoeihout of onder dakpannen. De kever kan worden gezien van maart tot in oktober.

Het is een algemene kever die zich voedt met meeldauw (bladschimmels) op de bovenkant van de bladeren van planten.                   

Home