NATUURLEXICON


Citroenpendelvlieg

Helophilus trivittatusDe Citroenpendelvlieg Helophilus trivittatus is een forse, lichtgekleurde, wespachtige zweefvlieg. De soort meet 14 tot 18 mm en is te zien van eind april tot begin oktober.

De soort heeft zwart-witte lengtestrepen. Op de eerste twee achterlijfsegmenten zijn citroengele vlekken. De soort heeft een grijze band op het vierde rugplaatje. Het gezicht heeft een gele middenstreep.

De zweefvlieg voedt zich met nectar van bloemen. Deze vlieg is gebonden aan open terreinen en komt ook op drogere plaatsen dan de andere pendelvliegen. Zwervers kunnen ook ver van water in tuinen gezien worden. In augustus kan deze soort talrijk voorkomen op ruderale graslanden, droge heideterreinen en kalkgraslanden.

De larven leven in wateren met veel organisch materiaal, zoals rottende planten.

Home