NATUURLEXICON


Compostchampignonparasol

Leucoagaricus meleagrisDe Compostchampignonparasol Leucoagaricus meleagris  heeft een tot 13 cm lange steel die bij oudere exemplaren naar donkerrood verkleurt. Deze soort heeft slechts een vluchtige ring. De soort groeit in dichte bundels.

Deze zwam komt vooral voor op maaisel en houtsnippers.

De zwam verschijnt op een moment dat er meestal niet veel andere paddenstoelen te vinden zijn: tijdens of na lange periodes met extreem warm weer. Dit zorgt ervoor dat het substraat waarop deze zwam verschijnt, voldoende opwarmt. Deze zwam is dus een warmteminnende soort.

In Vlaanderen zijn er reeds een paar vindplaatsen van deze soort (2006, 2007).  In Nederland is de soort, op een enkele vondst in de jaren 1970 na, ook nog maar recent verschenen. Men vermoedt dus dat het een tropische soort in opmars is.

De Compostchampignonparasol is een paddenstoel die door een opwarmend klimaat en een toename van het aantal hittegolven zich in onze contreien wel eens zou kunnen uitbreiden.


Home