NATUURLEXICON

Home


Dendrologie


Het woord dendrologie komt van “dendro(s)” of boom en “logie” wat studie betekent, met andere woorden de bestudering van de bomen.

Dendrologen houden zich bezig met het bestuderen en op naam brengen (taxonomie) van bomen, struiken en heesters. Het bekijken van bloem, blad, schors, groeiwijze enz.

Een boom staat natuurlijk in relatie met een heel biotoop van onder meer grassen, kruiden, zoogdieren, vogels, insecten en ook deze relaties worden in de dendrologie onderzocht.