NATUURLEXICON


Denitrificatie


De omzetting door bacteriën van mineralen in het gas stikstof.

Home