NATUURLEXICON


Dennenmoorder

Heterobasidion annosumDe Dennenmoorder Heterobasidion annosum heeft een korstvormig donkerbruin vruchtlichaam. De hoed heeft bleke groeiranden.

Het is een algemene soort die voorkomt op stronken, stobben en stammen en aan de voet van levende naaldbomen, soms ook op loofbomen.

Het is een parasiet op levende bomen, maar ook een saprofiet op dood hout. De zwam verspreidt zich ondergronds, van boom tot boom. Aangetaste bomen scheiden vaak hars af en de stam wordt onderaan dikker. De zwam tast ook jonge bomen aan.  

Home