NATUURLEXICON


Densiteit


Densiteit betekent dichtheid, dit is het aantal objecten per oppervlakte-eenheid.

Home