NATUURLEXICON


Diaspore


De verbreidingseenheid van een plant, meestal zaad, vrucht, spore of vegetatieve voortplantingsstructuur.

Home