NATUURLEXICON


Dicht Havikskruid

Hieracium vulgatumHet Dicht Havikskruid Hieracium vulgatum, ook Gewoon Havikskruid genoemd, groeit op lichte plekken in bossen, in houtwallen, in wegbermen, op schraallanden en heiden, soms op muren. We vinden de plant op een droge, niet te voedselrijke bodem op een matig beschaduwde plaats.  

De plant bloeit in juni en juli met gele bloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn langwerpig.

De vruchten zijn dopvruchten.

  

Home