NATUURLEXICON


Slangenkruidnetwants

Dictyla echiiDe Slangenkruidnetwants Dictyla echii is een netwants met een lengte van 3,10 tot 3,75 mm. Deze soort leeft op ruwbladigen (Boraginaceae).

De soort overwintert als volwassen dier.

Home