NATUURLEXICON


Smeerwortelnetwants

Dictyla humiliDe Smeerwortelnetwants Dictyla humuli is een netwants met een lengte van 3,1 tot 3,8 mm. Deze soort komt voor op Smeerwortel-soorten Symphytum species.

Home