NATUURLEXICON


Dictyoptera auroraDe kever Dictyoptera aurora is een doodhoutkever, die behoort tot de netschildkevers. De soort werd reeds gevonden in Limburg, maar komt waarschijnlijk op meer plaatsen in Vlaanderen voor.

De kever is zwart met rood gekleurd. Hij voedt zich met fermenterende sappen, slijmzwammen, insecten en -larven en weekdieren. De volwassen kever leeft slechts kort en vertoont zich soms op bloeiende planten, vooral schermbloemigen.  

Deze kever komt voor in oude, dichte bossen op rijkere gronden. De bossen moeten voldoende vochtig zijn en weinig beheer ondergaan.

De larven leven in rottend hout van dennen (vooral Grove Den Pinus sylvestris), sparren (vooral Fijnspar Picea abies en Beuk Fagus sylvatica, en in mindere mate van andere soorten (Eik- en Els-soorten).

Het hout waarin de larven voorkomen is reeds aan het verteren (vermolmen). De larven voeden zich met zacht of vloeibaar materiaal afkomstig van het rottend hout. Ze graven geen gangen maar duwen zich door het molm of gebruiken bestaande ruimtes. De larvale ontwikkeling duurt waarschijnlijk verschillende jaren.  

Home