NATUURLEXICON


Voorjaarskortvleugelmot

Diurnea fagellaDe Voorjaarskortvleugelmot Diurnea fagella behoort tot de houtrupsen. Hij komt voor in loofbossen.

De waardplanten van de rupsen zijn Beuk Fagus sylvatica, Zomereik Quercus robur, Ruwe Berk Betula pendula en Boswilg Salix caprea.

Home