NATUURLEXICON


Donkerbruine Stuifzwam

Lycoperdon umbrinumDe Donkerbruine Stuifzwam Lycoperdon umbrinum komt voor op strooisel in loofbossen, naaldbossen en gemengde bossen op een kalkloze, neutrale tot zure, humusrijke, zandige bodem.

Het is een saprotrofe soort.

Home