NATUURLEXICON


Donkere Kommazweefvlieg

Eupeodes nielseniDe Donkere Kommazweefvlieg Eupeodes nielseni is een vrij grote kommazweefvlieg (9 - 11 mm). Meestal zijn er vlekkenparen op rugplaatjes 3-4, soms bandjes. De zijnaad van rugplaatje 5 is zwart. De basis van de voordij is bezet met zwarte haartjes.

Deze zeldzame zweefvlieg komt van begin april tot begin september vooral voor op droge, halfopen en heideachtige zandgronden, zoals heidevelden en ook op voedselarme zandgronden nabij loof- en naaldbossen.

De soort bezoekt uiteenlopende bloemen.

De larven voeden zich waarschijnlijk met bladluizen op naaldbomen.

Home