NATUURLEXICON


Donkere Neon

Neon valentulusDe Donkere Neon Neon valentulus komt vooral voor in natte heidevegetaties en trilveen, tussen grassen en Veenmos-soorten Sphagnum species.

Home