NATUURLEXICON


Donkere Slakkenvreter

Drilus concolorDe Donkere Slakkenvreter Drilus concolor is een kever die behoort tot de slakkenvreters. Het mannetje meet tot 5 mm; het vrouwtje tot 16 mm. De soort komt van mei tot augustus voor in een bosachtige, schaduwrijke met gras begroeide omgeving.

De larven voeden zich met huisjesslakken. Ze hebben hiervoor vingervormige uitsteeksels aan het achterlijf. De larven verlammen de slakken met een gif. De vertering gebeurt met behulp van verterende maagsappen. Bij slakken die de opening te nauw afsluiten en hierdoor de toegang belemmeren, boort de larve een gaatje in het slakkenhuis.

De volgroeide larve overwintert in het slakkenhuis. In het voorjaar verpopt ze.

Home