NATUURLEXICON


Donkere Tuinhommel

Bombus subterraneusDe Donkere Tuinhommel Bombus subterraneus  is een uiterst zeldzame hommel met een lengte van 12 tot 22 mm. De soort is waarschijnlijk verdwenen uit Vlaanderen.  

Deze hommel heeft een opvallend korte beharing. Mannetje en vrouwtje hebben op het borststuk brede en op het achterlijf zeer smalle geelbruine bandjes. De achterlijfspunt is groenachtig wit behaard. De tong is zeer lang. Het achterlijf kan soms volledig geel zijn.

Het is een soort van open bloemrijke graslanden. Hij komt niet voor in naaldbossen en stedelijke gebieden.

Deze hommel vliegt in één generatie van april tot september. Het nest wordt ondergronds gebouwd, gewoonlijk in oude zoogdiernesten maar er zijn ook zelfgebouwde nesten.

De hommel bezoekt verschillende bloemen, maar vertoont een voorkeur voor lip- en vlinderbloemigen (lange tong).    

Home