NATUURLEXICON


Donkere Veenzweefvlieg

Sericomyia lapponaDe Donkere Veenzweefvlieg Sericomyia lappona  is een zweefvlieg met een lengte van 12 tot 14 mm. Deze soort heeft smalle, geelwitte vlekken op het achterlijf.

Deze zeldzame zweefvlieg vliegt waarschijnlijk in 2 generaties van half april tot eind augustus in voedselarme, natte biotopen, vooral in veengebieden.

De volwassen vliegen houden zich op in de buurt van bomen en struiken.

De larven ontwikkelen zich in poelen en vennetjes.    

Home