NATUURLEXICON


Donkere Winteruil

Conistra ligulaDe Donkere Winteruil Conistra ligula is een zeldzame nachtvlinder die vooral voorkomt in halfopen, droge, beschutte plaatsen in bosranden, maar ook in open agrarische gebieden, boomgaarden en tuinen kan worden opgemerkt.

De volwassen vlinders worden vanaf begin oktober gezien en kunnen tot eind februari (soms zelfs tot eind maart) worden gezien.

De rupsen foerageren ’s nachts en maken een losse cocon in de grond, waarin 2 maanden later de verpopping plaatsvindt. De waardplanten voor de rups zijn diverse loofbomen en struiken (waaronder Eik, Wilg, Sleedoorn en Meidoorn).

Grotere rupsen schijnen een voorkeur te hebben voor kruidachtige planten.

Home