NATUURLEXICON


Donzige Klit

Arctium tomentosumDe Donzige Klit Arctium tomentosum is een plant die voorkomt op een matig droge, voedselrijke bodem, vooral op kalkhoudende kleigrond. Deze plant wordt veel aangetroffen op omgewoelde plaatsen. Deze plant is vooral te vinden in Midden- en Oost-Europa, waar hij vaak in ruigten staat. Deze plant onderscheidt zich van de andere “klitten” door een wollige beharing van het omwindsel. Tijdens de bloei verdwijnt deze beharing grotendeels. Deze plant wordt 30 tot 100 cm hoog.  

De paarse bloemen staan in stekelige hoofdjes. De bloei valt van juli tot september. De bladeren zijn eivormig. Deze plant heeft een penwortel en produceert dopvruchten waarin een nootje steekt.  

Het is een goede bijenplant.    

Home