NATUURLEXICON


Driebloemige Nachtschade

Solanum triflorumDe Driebloemige Nachtschade Solanum triflorum bloeit meestal met 2, soms met 3 bloemen. Deze soort komt uit Noord-Amerika en werd in het begin van de twintigste eeuw onopzettelijk in Europa ingevoerd. De plant groeit vooral in de duinen, op een droge, stikstofrijke en meestal kalkhoudende zandbodem.

Vaak vindt men de plant dicht bij plaatsen met vogelkolonies, waar de grond verrijkt is met vogelmest.

Home