NATUURLEXICON


Driedelige Waterranonkel

Ranunculus tripartitusDe Driedelige Waterranonkel Ranunculus tripartitus is een plant die voorkomt in tijdelijke poelen, langs de oevers van vennen en op ’s winters overstroomde maar in de zomer droogvallende plaatsen.

Men vindt de plant tevens op natte, modderige locaties in wegbermen en soms ook in karrensporen in veengebieden.

Home