NATUURLEXICON


Driedistel

Carlina vulgarisDe Driedistel Carlina vulgaris komt voor op zonnige plaatsen op droge tot vochtige, vaak kalkhoudende en voedselarme bodems in (helm-)duinen en op kalkhellingen.

De bloemkorfjes worden omsloten door strokleurige omwindselblaadjes. De bladeren zijn doornig getand en stengelomvattend. De bloei valt in augustus en september.


Home