NATUURLEXICON


Driehoornmestkever

Typhaeus typhoeusDe Driehoornmestkever Typhaeus typhoeus is een kever die voorkomt in open, zandige terreinen en heide, op schapen- en konijnenmest. Hij meet tot 20 mm. De kever zou jaarrond te zien kunnen zijn, maar de meeste kans om de kever te vinden is tussen februari en mei.

Het mannetje draagt op het halsschild drie naar voren gerichte hoorns en wordt daarom ook soms Heidedrietand genoemd.

De kever graaft een tot 1,5 m diepe gang in de grond. Deze gang is dieper dan deze van andere mestkevers. Deze moedergang is voorzien van talrijke zijgangen met broedkamers, waarin zich mestballetjes bevinden als voedsel voor de larven.

Veel mestkevers zijn ook in de winter actief. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze in de winter minder concurrentie hebben van bijvoorbeeld vliegen.

De kever wordt graag gegeten door de Laatvlieger Eptesicus serotinus, een vleermuissoort.

Home