NATUURLEXICON


Driepuntspringspin

Pellenes sphagnicolaDe Driepuntspringspin Pellenes sphagnicola is een spin die voornamelijk voorkomt op schaars begroeide en droge terreinen, op de grond of in de plantengroei.

Home