NATUURLEXICON


Drijvende Egelskop

Sparganium angustifoliumDe Drijvende Egelskop Sparganium angustifolium is een plant die voorkomt in rijpe fasen van meerjarige, weinig of niet verstoorde verlandingssituaties van oorspronkelijk dieper water. Oevers van sloten en vaarten, poelen, verlandingsplekken en dergelijke meer zijn geschikte biotopen.

De plant is één van de waardplanten van de Egelskopmot Nymphula nitidulata.


Home