NATUURLEXICON


Duinballonkopje

Pelecopsis nemoralisHet Duinballonkopje Pelecopsis nemoralis is een bedreigde spin. Deze soort is praktisch alleen gekend van kustduinen. Deze spin prefereert de door konijnen begraasde graslanden, maar men vindt de soort ook in helmduinen, mosduinen en jonge vochtige duinpannen.

Home