NATUURLEXICON


Duindaalder

Diploschistes muscorumDe Duindaalder Diploschistes muscorum groeit parasitair op andere korstmossen die tot het genus Cladonia behoren, zoals het Vals Rendiermos Cladonia rangiformis, in ondiepe stuifkuilen in kalkrijke duinen.  

Home