NATUURLEXICON


Duinroodpootglimmer

Amara lucidaDe Duinroodpootglimmer Amara lucida is een loopkever. Het is een soort van duinen en stranden. De kever kan ook op zandgronden in het binnenland worden gevonden.  

De kever is een xerofiele (droogteminnende) soort van open, droge terreinen met zandige gronden en een zeer ijle vegetatie.

Deze kever kan ook worden gevonden in schrale wegbermen.


Home