NATUURLEXICON


Duinviooltje

Viola curtisiiHet Duinviooltje Viola curtisii draagt van april tot aan de eerste vorst witte en/of gele en/of blauwpaarse bloemen. Dit zeldzaam viooltje komt voor in de duinstreek, op zonnig, humusarm en niet-verzuurd duinzand, meestal op stuifzand op duinhellingen en duinpannen. Soms is het plantje te vinden op aangevoerd duinzand.

Dit viooltje groeit het best op plaatsen waar nog enige verstuiving plaatsvindt.

Na het rijpen springen de eenhokkige vruchten open waardoor de zaden worden weggeslingerd.

De zaden bevatten een oliehoudend aanhangsel (mierenbroodje) dat mieren aantrekt. De mieren dragen zo in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de plant.

Het Duinviooltje is een belangrijke waardplant voor de zeer zeldzame Kleine Parelmoervlinder Issoria lathonia en voor de uit Vlaanderen verdwenen Duinparelmoervlinder Fabriciana niobe.

Home