NATUURLEXICON


Duist

Alopecurus myosurioidesDe Duist Alopecurus myosurioides groeit op een kalkarme, meestal vochtige en  voedselrijke grond. We vinden deze soort op bouwland, in graanakkers, in wegbermen, op verstoorde plaatsen zoals bouwterreinen. Het is een zeer algemene plant.

De plant bloeit van mei tot juli met bruinig-groene grasbloemen die in pluimen of aren staan. De bloeistengel is zwartgrijs gekleurd.

De Duist kan als onkruid worden aanzien door boeren die vóór de winter zaaien en oogsten door maaien (Tarwe, Gerst, Koolzaad). De plant wordt resistent tegen herbiciden.

Home