NATUURLEXICON


Dwergjuffer

Nehallennia speciosaDe Dwergjuffer Nehalennia speciosa is verdwenen uit Vlaanderen en ook uit Nederland.

Deze libel is een oostelijke soort van ondiepe, voedselarme vennen, oligotrofe wateren en plantenrijke moerassen, vooral vegetaties van zeggen en Holpijp Equisetum fluviatile.

Home