NATUURLEXICON


Echt Moederkoren

Claviceps purpureaHet Echt Moederkoren Claviceps purpurea is een brand die parasiteert in de vruchtjes van verschillende grassoorten, vooral bij Pijpenstrootje Molinia caerulea en Rogge Secale cereale.

Op de gastheer worden zwarte sclerotiën (schimmelweefsel met reservevoedsel) gevormd. Deze zijn giftig door de aanwezige alkaloïden.

Home