NATUURLEXICON

Home


Ecotype


Een ondersoort of variëteit aangepast aan specifieke milieucondities en waarvan de aanpassingen vastliggen in het genetisch materiaal.