NATUURLEXICON


Eekhoorngras

Vulpia bromoides   Het Eekhoorngras Vulpia bromoides is een vrij zeldzame grassoort van droge standplaatsen. We vinden de plant in tamelijk open graslanden op een kalk- en voedselarme, droge zandgrond.

In Noord-Amerika en Australië wordt de plant als een schadelijke exoot beschouwd.

Home