NATUURLEXICON


Egaal Raspspinnetje

Crustulina sticta   Het Egaal Raspspinnetje Crustulina sticta is een soort van natte plaatsen, vooral zure laagveenmoerassen en komt voor tussen lage vegetatie.

Home